POSVEtujte se Z NAŠIM SVETOVALCEM

PREGLEJTE PONUDBO UNIVERZ

IZBERITE UNIVERZO 

PRIPRavite CELOTNo DOKUMENTACIJo ZA PRIJAVO

POČAKAJTE NA ODGOVOR UNIVERZE

ODGOVORITE NA PONUDBE UNIVERZ

NAKNADno PRILOŽITE SPRIČEVALa in CERTIFIKATe

UREDITE NASTANITev

LETALSKA KARTA IN VIZUM

ORIENTACIJA PRED ODHODOM

  • POSVETUJTE SE Z NAŠIM SVETOVALCEM 

Dogovorite se za posvet z našim svetovalcem. V informativno prijavnico zapišite vse svoje želje, dosežke, pridobljeno izobrazbo in vizijo za prihodnost. Po pogovoru s svetovalcem vam bomo pripravili spisek primernih univerz.  

  • PREGLEJTE PONUDBO UNIVERZ 

Temeljito preberite opise univerz in študijskih programov ter pogojev za študentsko življenje v želeni državi. 

  • IZBERITE UNIVERZO 

Ko se odločite za univerzo, nam sporočite svojo odločitev. Na voljo imate 5 mest za dodiplomski študij in 3 mesta za podiplomski študij.  

  • PRIPRAVITE CELOTNO DOKUMENTACIJO ZA PRIJAVO 

S pomočjo našega svetovalca pripravite celotno dokumentacijo za oddajo prijave in izpolnite prijavnico.  Potrudite se pri pisanju motivacijskega pisma, ki naj vključuje vse razloge, zakaj ste primerni kandidat za sprejem na izbrano univerzo. Priložite vse diplome in priznanja, ki pričajo o vaših dosežkih. Pri vaših profesorjih ali delodajalcih pridobite eno ali dve referenci. 

  • POČAKAJTE NA ODGOVOR UNIVERZE 

Po oddani prijavi počakajte na odgovore univerz. 

  • ODGOVORITE NA PONUDBE UNIVERZ 

Na ponudbe univerz je potrebno odgovoriti v najkrajšem možnem času. Bodite pozorni na roke za odgovor, ki vam jih določi posamezna univerza. 

  • NAKNADNO PRILOŽITE SPRIČEVALA, CERTIFIKATE IN OSTALA POTRDILA  

Po opravljeni maturi in potrebnih izpitih iz tujih jezikov, pošljite na univerzo še maturitetno spričevalo, certifikate o opravljenih izpitih ter ostala potrebna potrdila.  

  • UREDITEV NASTANITVE 

Na tej točki si izberete vrsto nastanitve. Različne univerze ponujajo različne možnosti. Izbirate lahko med študentskimi domovi, sobami v najemniškem stanovanju, ki si jih delite s sostanovalcem, ali privatno stanovanje. 

  • LETALSKA KARTA IN VIZUM 

Pomagamo pri ureditvi letalske karte in vloge za pridobitev vizuma, kjer je potreben. 

  • ORIENTACIJA PRED ODHODOM 

Pred odhodom vas seznanimo še z ostalimi potrebnimi informacijami in odgovorimo na morebitna vprašanja.